Szakterületeink

Megbízásainkat jogi tanácsadással, szerződéstervezetek, okiratok készítésével, karbantartásával, cégeljárások, ingatlan ügyletek bonyolításával, a szerződéses partnerek tárgyalásain történő képviselettel (ide értve adott esetekben Kormányzattal, illetve hatóságokkal történő kapcsolattartást) teljesítjük, emellett jelentős tapasztalatokkal bírunk jogviták, bírósági perek kezelése terén.
  • Polgári jog
  • Társasági jog
  • Kereskedelmi jog
  • Nemzetközi magánjog
  • Nemzetközi gazdasági jog
  • Nemzetközi beruházási jog
  • EU jog

Ezt a honlapot a Császár Ügyvédi Iroda, a Szegedi Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,

melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapot készítette © 2016 PcGondnok. Minden jog fenntartva.