Munkatársaink

Dr. Császár Mátyás PhD. ügyvéd, egyetemi adjunktus


Dr. Császár Mátyás jogi diplomáját a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 1995-ben „summa cum laude” minősítéssel, 1998-ban tett jogi szakvizsgát, 1998. júniusa óta ügyvéd. 1996 óta a szegedi jogi kar Nemzetközi Magánjogi Tanszékének oktatója. 2012-ban a Szegedi Tudományegyetemen PhD-fokozatot szerzett. 1991. november 1- 2015. október 31. között a Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda alapítója és partner ügyvédje volt. 2015. november 1-jén megalapította a Császár Ügyvédi Irodát.

Felső fokú olasz és angol nyelvtudását napi szinten használja nemzetközi ügyfelei révén.

Adjunktusként kutatási területe az Európai Unió jogforrási rendszere, illetve az EU nemzetközi magánjoga. Egyetemi adjunktusként többek között nemzetközi magánjogot, nemzetközi beruházási jogot és nemzetközi gazdasági jogot oktat magyar és angol nyelven.

Dr. Tribl Norbert ügyvédjelölt

Dr. Tribl Norbert jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2016-ban „cum laude” minősítéssel. A diploma megszerzését követően ügyvédjelölt a Császár Ügyvédi Irodában. 2016 őszétől az SZTE ÁJTK Doktori Iskolája által indított doktori képzés keretében PhD hallgató, tanulmányait levelező képzési formában végzi, kutatási témája az európai integráció tagállamainak alkotmányos identitása. Alkotmányjogi kutatásai mellett érdeklődési köre kiterjed az atipikus szerződésekre és a kártérítési jogra egyaránt. Angol nyelven beszél.
Tervei között szerepel angol szakfordítói, illetve közgazdasági tanulmányok folytatása.

Ezt a honlapot a Császár Ügyvédi Iroda, a Szegedi Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,

melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapot készítette © 2016 PcGondnok. Minden jog fenntartva.